Test językowy

j.angielski

j.angielski

Czas trwania: od 15 do 75 minut.

Rodzaj: test jednokrotnego wyboru.

Wynik: przesyłany jest automatycznie
na adres e-mail podany w formularzu.

Wszystkie pola w formularzu są obowiązkowe! Uznane zostają tylko testy z prawidłowo wypełnionym formularzem.

Prosimy o zaznaczenie interesującego Państwa kursu z listy wyboru w rubryce: „Rodzaj kursu”.

uzupełnij»

j.niemiecki

j.niemiecki

Czas trwania: 45 minut.

Rodzaj: test jednokrotnego wyboru.

Wynik: przesyłany jest automatycznie
na adres e-mail podany w formularzu.

Wszystkie pola w formularzu są obowiązkowe! Uznane zostają tylko testy z prawidłowo wypełnionym formularzem.

Prosimy o zaznaczenie interesującego Państwa kursu z listy wyboru w rubryce: „Rodzaj kursu”.

uzupełnij»